Jesteś tutaj: Start / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pani/Pana Danych jest: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie z siedzibą: Czarnów 5, 09-541 Pacyna
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Małgorzata Szymczak
e-mail.: m.szymczak@pdps-czarnow.eu
tel.: 24 235-05-63 wew. 53
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: dane osobowe będą przetwarzane w  celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c  ww. Rozporządzenia.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pani/Pana dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w  przepisach odrębnych, w  tym przepisów archiwalnych.
Ma Pani/Pan prawo do: 1.dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2.usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4.przenoszenia danych,
5.cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6.wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Ponadto informujemy, iż  w  związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o  czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PDPS Czarnów
Data utworzenia:2020-11-10
Data publikacji:2020-11-10
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1070